Traieste, Munceste sau Invata in America ...

Traducerea instructiunilor oficiale de participare DV-2014  

- Instructiuni pentru programul Diversity Visa 2014 (DV-2014)

- Cerinte pentru participare

- Proceduri pentru inregistrarea participarii la DV-2014

- Informatii necesare pentru inregistrarea electronica

- Selectionarea aplicantilor

- Intrebari frecvente despre participarea la programul DV (1-6)

- Intrebari frecvente despre participarea la programul DV (7-12)

- Intrebari frecvente despre participarea la programul DV (13-20)

- Intrebari frecvente despre participarea la programul DV (21-26)

- Intrebari frecvente despre participarea la programul DV (27-32)

- Intrebari frecvente despre participarea la programul DV (33-34)

- Lista tarilor care se califica in programul DV-2014, pe regiuni geografice

ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DV

13. CARE SUNT CERINŢELE PENTRU CRITERIUL EDUCAŢIONAL SAU AL EXPERIENTEI PROFESIONALE?

Legea şi reglementările cer ca fiecare aplicant să fie cel puţin absolvent de liceu, adică să aibă diplomă de bacalaureat sau echivalentul sau sau să aibă cel puţin doi ani de experienţă profesională, în ultimii cinci ani, într-o meserie care necesită cel puţin doi ani de pregătire sau experienţă. Dovada experienţei profesionale se face cu cartea de muncă. Aplicanţii trebuie să fie absolvenţi de liceu, adică absolvenţi a douăsprezece clase elementare şi secundare în SUA sau absolvenţi într-o altă ţară a unor cursuri formale elementare şi secundare comparabile cu liceul în SUA (diploma de bacalaureat). Numai cursurile formale de studiu indeplinesc aceste cerinte, cursurile prin corespondenta sau certificatele de echivalenta (ca de exemplu G.E.D.) nu sunt acceptate. Dovezile referitoare la educaţie sau la experienţa profesională trebuie prezentate ofiţerului consular la data interviului pentru viza de imigrare.

14. CE PROFESII/OCUPATII SE CALIFICĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI DIVERSITY VISA?

Pentru determinarea calificarii pe baza experienţei profesionale se vor folosi definiţiile Departamentului Muncii din baza de date O*Net OnLine. Baza de date O*Net online Database a Departamentului Muncii al SUA (DOL) grupează experienţa Profesională în cinci „zone de lucru". În timp ce multe profesii/ocupaţii sunt listate pe pagina de web a DOL, numai anumite profesii/ocupaţii specifice se califică în programul Diversity Visa. Pentru a vă califica în programul DV pe baza experienţei profesionale, trebuie ca în ultimii cinci ani, cel puţin doi să îi fi lucrat într-o profesie/ocupaţie care este desemnata în Zona de lucru 4 sau 5, clasificată ca Pregatire Profesională Specifică (SVP) clasa 7.0 sau mai mare.  

15. CUM GĂSESC PROFESIILE/OCUPATIILE CARE SE CALIFICĂ PE SITE-UL DEPARTAMENTULUI MUNCII?

Profesiile/ocupaţiile care se califică în programul DV sunt listate în baza de date O*Net Online Database a Departamentului Muncii al SUA. Urmaţi aceşti pasi pentru a afla care profesie/ocupaţie se califica: selectaţi "Find Ocupation" şi apoi selectaţi o anume "Job Family." De exemplu, selectaţi "Arhitecture and Engineering" (Arhitectură şi inginerie) şi apasaţi pe "GO." Apoi apăsaţi pe link-ul profesiei/ocupaţiei specifice. Urmând acelaşi exemplu, apăsaţi "Aerospace Engineers" (Inginerie aerospaţială). După ce aţi selectat o Profesie/Ocupaţie anumită, selectaţi casuţa "Job Zone" (zona de lucru) ca să aflaţi numărul Zonei de Lucru şi clasa specifică SVP. Pentru informatii suplimentare consultati pagina web Diversity Visa - Lista Ocupatiilor.

16. CUM VOR FI SELECŢIONAŢI CÂŞTIGĂTORII?

Toate înregistrările primite din fiecare regiune vor fi numerotate individual. După încheierea perioadei de înregistrare a aplicaţiilor, un computer va selecţiona aleatoriu din înregistrările primite pentru fiecare regiune geografică. În cadrul fiecărei regiuni, prima înregistrare selecţionată la întamplare va deveni primul caz înregistrat, a doua înregistrare selecţionată, al doilea caz înregistrat, etc. Toate înregistrările primite în perioada de înregistrare stabilită vor avea şanse egale să fie selecţionate în cadrul fiecarei regiuni. Când o înregistrare a fost selecţionată, aplicantul va fi înstiintat prin Verificarea Statutului Înregistrării începând cu 1 mai 2013 pe pagina web E-DV www.dvlottery.state.gov. Centrul Consular Kentucky va continua procesarea cazurilor până ce toti cei selectionati sunt informati să se prezinte la interviurile pentru viză la birourile Ambasadelor sau Consulatelor Statelor Unite sau până ce pot aplica pentru ajustarea statutului la un birou al USCIS în SUA.

Notă importantă : Notificarea celor selectionati va fi făcută prin Verificarea Statutului Înregistrării disponibil începând cu 1 mai 2013 până la 30 iunie 2014, pe pagina E-DV la adresa www.dvlottery.state.gov. Departamentul de Stat nu trimite celor selectionati înstiintări prin postă sau e-mail. Dacă primiti un e-mail sau o scrisoare care vă anuntă că sunteti selectionat, vă reamintim că acel mesaj nu este legitim. Orice comunicare prin e-mail de la Departamentul de Stat vă va directiona să verificati pagina Verificarea Statutului Înregistrării pentru a vedea noile informatii referitoare la aplicatia dvs. Departamentul de Stat NU vă va solicita niciodată să trimiteti bani prin postă sau servicii ca Western Union.

17. POT CÂŞTIGĂTORII SĂ ÎŞI AJUSTEZE STATUTUL LA USCIS?

Da, în cazul în care se califică să îşi ajusteze statutul în condiţiile articolului 245 al INA, aplicanţii selecţionaţi care sunt fizic prezenţi în Statele Unite pot solicita Biroului pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) ajustarea statutului ca rezidenţi permanenţi. Solicitantii trebuie să se asigure că USCIS poate încheia actiunea în cazurile lor, inclusiv procesarea oricăror dependenti, soti sau sotii si copii sub 21 de ani, aflati peste hotare, înainte de 30 septembrie 2014, deoarece la acea dată expiră înregistrările în cadrul programului DV-2014. Numerele de viză pentru programul DV-2014 nu vor mai fi disponibile după miezul noptii datei de 30 septembrie 2014, indiferent de circumstantă.

18. VOR FI APLICANŢII NESELECŢIONAŢI INFORMAŢI ÎN VREUN FEL?

Toti solicitantii, inclusiv cei care NU vor fi selectionati, vor putea să-si verifice situatia înregistrării pe pagina web E-DV www.dvlottery.state.gov la Verificarea Statutului Înregistrării si să afle dacă înregistrarea lor a fost sau nu selectionată. Solicitantii trebuie să-si păstreze pagina de confirmare de la data înregistrării până cel mai devreme 30 iunie 2014. Informatiile depre situatia înregistrării pentru DV-2014 vor fi disponibile online începând cu 1 mai 2013 până la data de 30 iunie 2014. (Situatia înregistrărilor în cadrul programului DV anterior, DV-2013, este disponibilă online de la data de 1 mai 2012 până la data de 30 iunie 2013.)

19. CÂŢI APLICANŢI VOR FI SELECŢIONAŢI?

Există 50.000 de vize DV disponibile pentru programul DV-2014 dar deoarece este posibil ca unele din primele 50.000 de persoane care sunt selecţionate să nu se califice sau să nu dea curs cazurilor lor până la eliberarea vizei, vor fi selectionate un număr mai mare de 50.000 de înregistrări pentru a se asigura că toate vizele alocate pentru DV sunt eliberate. Totusi, aceasta înseamnă si că este posibil să nu fie suficiente numere de viză pentru toti cei selectionati initial. Toti aplicantii care sunt selectionati vor putea verifica dacă au fost selectionati pentru procesare în continuare si vor vedea locul lor pe listă prin Verificarea Statutului Înregistrării de pe pagina web E-DV. Interviurile pentru cei selectionati pentru DV-2014 vor începe în luna octombrie 2013 pentru cei selectionati care au trimis toate documentele si informatiile cerute înainte de interviu conform notificărilor cu instructiuni. Persoanele selectionate care vor furniza toate informatiile cerute în instructiuni vor fi informate despre data la care sunt programate la interviu pe pagina de web E-DV, 'Entrant Status Check'. (Verificarea Statutului Înregistrării) cu patru până la sase săptămâni înainte de datele interviurilor programate cu ofiterii consulari la posturile de peste hotare. În fiecare lună vor fi eliberate vize acelor aplicanti care sunt pregătiti pentru acordarea vizei în acea lună si în functie de câte numere sunt disponibile. Programul se încheie atunci când toate cele 50.000 vize pentru anul fiscal 2014 au fost eliberate. În principiu, numerele de viză se pot termina înainte de septembrie 2014. Persoanele selectionate care doresc să primească vize trebuie să fie pregătiti să acționeze cu promptitudine. Alegerea aleatorie ca selectionat nu garantează în mod automat că dumneavoastră veti primi o viză. Selectionarea dvs. inseamna doar ca sunteti eligibil sa aplicati pentru o viza DV, si daca va calificati, vi se va elibera o viza DV. Numai primelor 50.000 de persoane selectionate si care se califica li se vor elibera vize.

20. ESTE O VÂRSTĂ MINIMĂ LA CARE APLICANŢII SE POT ÎNSCRIE ÎN PROGRAMUL E-DV?

Nu există o vârstă minimă pentru înregistrarea în cadrul programului, dar cerinţa absolvirii unui liceu sau experienţa în muncă pentru fiecare aplicant principal la data trimiterii aplicatiei, va descalifica efectiv majoritatea persoanelor care au sub 18 ani. Părintii si fratii/surorile nu se califica sa primeasca vize DV ca dependenti si nu trebuie inclusi pe cererea de participare a solicitantului principal.

 


* In aceste instrucţiuni, termenul “ţar㔠include ţările, sistemele economice şi alte jurisdicţii listate în mod explicit.

TOP      Index Instructiuni       prima pagina

Urmariti-ne si pe:

   

©2001-  LoteriaVizelor.com - Toate drepturile rezervate